جدید ترین های سگ و گربه برای واگذاری رایگانشارلوت
واگذاری رایگان سگ تهران
واگذاری رایگان سگ و گربه 1403/4/28


کبوتر
واگذاری رایگان سگ تهران
واگذاری رایگان سگ و گربه 1403/4/26


بلفی
واگذاری رایگان سگ البرز
واگذاری رایگان سگ و گربه 1403/4/25


Denver
واگذاری رایگان سگ شيراز
واگذاری رایگان سگ و گربه 1403/4/22


تیمو
واگذاری رایگان سگ کرمان
واگذاری رایگان سگ و گربه 1403/4/22


کوکو
واگذاری رایگان سگ تهران
واگذاری رایگان سگ و گربه 1403/4/19


کیدی
واگذاری رایگان سگ تهران
واگذاری رایگان سگ و گربه 1403/4/12


هیرو
واگذاری رایگان سگ تهران
واگذاری رایگان سگ و گربه 1403/4/12


میلو
واگذاری رایگان سگ کرج،تهران
واگذاری رایگان سگ و گربه 1403/4/11

می خواهید سگ به سرپرستی بپذیرید؟


چک لیست دریافت حیوانات
اگر قصد سرپرستی حیوانی را دارید مطالعه کنید
آموزش سرپرستی رایگان سگ
کارهایی که در ماه اول سرپرستی حیوان جدید باید انجام دهید
قصد واگذاری رایگان سگ خود را دارید؟
چگونه یک واگذاری مطمن داشته باشیم
نحوه به سرپرستی پذیرفتن حیوانات


چرا مردم حیوانات خود را رایگان اهدا می کنند؟ افرادی که اینجا حیوان خود مثل سگ و گربه را رایگان جهت واگذاری قرار میدهند از حامیان حیوانات هستند. و برای آنها اهمیت دارد که بعد از خودشان چه شخصی از حیوان آنها مراقبت می کند. به همین دلیل به جای فروختن ، حیوان خود را رایگان به یک فرد واجد شرایط واگذار می کنند. ما دخالتی در آگهی های واگذاری رایگان سگ آپارمانی و سایر حیوانات نداریم. وظیفه ما در این سایت چیست؟ سایت ما مسئول نظارت و ساماندهی آگهی ها را دارد و تصمیم گیرنده نهایی صاحبین حیوان هستند. امکان ارسال حیوانات به سایر شهرها وجود دارد؟ به دلیل امکان سواستفاده از آگهی های واگذاری رایگان سگ آپارتمانی و گربه این امکان وجود ندارد.
ساخته شده با