جدید ترین های سگ و گربه برای واگذاری رایگانلوئیس
واگذاری رایگان سگ تهران
واگذاری رایگان سگ و گربه 1403/3/1


واگذاری رایگان سگ تهران
واگذاری رایگان سگ و گربه 1403/3/1


گربه
واگذاری رایگان سگ تهران
واگذاری رایگان سگ و گربه 1403/2/28


بچه گربه سه ماهه
واگذاری رایگان سگ اصفهان
واگذاری رایگان سگ و گربه 1403/2/21


تریر دوماهه
واگذاری رایگان سگ تهران
واگذاری رایگان سگ و گربه 1403/2/19


مینا
واگذاری رایگان سگ تهران
واگذاری رایگان سگ و گربه 1403/2/15


ناهی
واگذاری رایگان سگ استان البرز - شهرستان فردیس - شهرک وحدت
واگذاری رایگان سگ و گربه 1403/2/11


گربه
واگذاری رایگان سگ تهران
واگذاری رایگان سگ و گربه 1403/2/11


لوسی
واگذاری رایگان سگ اصفهان
واگذاری رایگان سگ و گربه 1403/2/11

می خواهید سگ به سرپرستی بپذیرید؟


چک لیست دریافت حیوانات
اگر قصد سرپرستی حیوانی را دارید مطالعه کنید
آموزش سرپرستی رایگان سگ
کارهایی که در ماه اول سرپرستی حیوان جدید باید انجام دهید
قصد واگذاری رایگان سگ خود را دارید؟
چگونه یک واگذاری مطمن داشته باشیم
نحوه به سرپرستی پذیرفتن حیوانات


چرا مردم حیوانات خود را رایگان اهدا می کنند؟ افرادی که اینجا حیوان خود مثل سگ و گربه را رایگان جهت واگذاری قرار میدهند از حامیان حیوانات هستند. و برای آنها اهمیت دارد که بعد از خودشان چه شخصی از حیوان آنها مراقبت می کند. به همین دلیل به جای فروختن ، حیوان خود را رایگان به یک فرد واجد شرایط واگذار می کنند. ما دخالتی در آگهی های واگذاری رایگان سگ آپارمانی و سایر حیوانات نداریم. وظیفه ما در این سایت چیست؟ سایت ما مسئول نظارت و ساماندهی آگهی ها را دارد و تصمیم گیرنده نهایی صاحبین حیوان هستند. امکان ارسال حیوانات به سایر شهرها وجود دارد؟ به دلیل امکان سواستفاده از آگهی های واگذاری رایگان سگ آپارتمانی و گربه این امکان وجود ندارد.
ساخته شده با