درباره ما

سایت واگذاری حیوانات در راستای کمک به افرادی که مسئولیت نگهداری از این حیوانات را برعهده گرفته‌اند فعالیت می‌کند. ما با تولید محتوای اختصاصی در این حوزه یک حلقه‌ی اتصال برای دسترسی به دوستداران حیوانات خانگی است. به امید آنکه در هیچ جای این جهان شاهد آزار و اذیت حیوانات نباشیم.


ساخته شده با